Velg en side

3. Mos. 21.

PRESTENE SKAL VÆRE HELLIGE.  v.16-18 HERREN sa til Moses: Tal til Aron og si: Gjennom alle slekter skal ingen av dine etterkommere som har feil på kroppen, komme og bære fram mat for sin Gud. Ingen som har en feil, kan ofre: ingen som er blind eller halt, ingen med en kroppsdel som er kort eller lang,…

Mi. 4. 6-14

HERREN SKAL SAMLE SITT FOLK.  På den dagen, sier HERREN, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de fordrevne og dem jeg har fart ille med. De haltende gjør jeg til en rest, de bortdrevne til et mektig folk. HERREN skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid.  v.11 Men nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier: «La Sion vanhelliges for våre øyne»…

Luk. 14. 15-24

DET STORE GJESTEBUDET.  v.21Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: `Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme`…

Apg. 8. 4-25

FILIP I SAMARIA.  v.6-8 Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fòr ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen

1. Kor. 1. 27

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme …