3. Mos. 21.

PRESTENE SKAL VÆRE HELLIGE.  v.16 HERREN sa til Moses: Tal til Aron og si: Gjennom alle slekter skal ingen av dine etterkommere som har feil på kroppen, komme og bære fram mat for sin Gud. Ingen som har en feil, kan ofre: ingen som er blind eller halt, ingen med en kroppsdel som er kort eller lang…

Mi. 4. 6-14

HERREN SKAL SAMLE SITT FOLK.  På den dagen, sier HERREN, vil jeg samle de haltende og sanke sammen de fordrevne og dem jeg har fart ille med. De haltende gjør jeg til en rest, de bortdrevne til et mektig folk. HERREN skal være konge over dem på Sions berg fra nå og til evig tid.  v.11 Men nå har mange folkeslag samlet seg mot deg. De sier: «La Sion vanhelliges for våre øyne»…

Luk. 14. 15-24

DET STORE GJESTEBUDET.  v.21 Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: `Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme`…