Velg en side

Jos. 10. 1-27

JOSVA SEIRER OVER FEM AMORITTKONGER.  v.13-14 Da sto solen stille og månen stanset, til folket fikk hevn over sine fiender. Slik står det skrevet i den rettskafnes bok». Solen stanset midt på himmelen, og den skyndte seg ikke med å gå ned før en hel dag var til ende. Aldri har det, verken før eller siden, vært en dag som denne, da HERREN bønnhørte en mann slik. For HERREN førte krig for Israel

1. Sam. 1.

SAMUEL BLIR FØDT.  v.12-15 Slik ba Hanna lenge for HERRENS ansikt, og Eli fulgte munnen hennes med øyene. For Hanna ba stille, i sitt hjerte. Bare leppene hennes rørte seg, men stemmen hørtes ikke. Derfor trodde Eli at hun var full, og han sa til henne: «Hvor lenge skal du vise deg full? Se til å få rusen av deg!» «Nei, herre», svarte Hanna, «jeg er en kvinne som bærer på en tung sorg. Vin eller annen sterk drikk har jeg ikke drukket. Men jeg har tømt mitt hjerte for HERRENS ansikt

1. Kong. 21.

NABOTS VINGÅRD.  v.27 Da Ahab hørte hva Elia sa, flerret han klærne sine, bandt sekkestrie om kroppen og fastet. Han sov i sekkestrien og gikk stille omkring. Da kom HERRENS ord til Elia fra Tisjbe. «Har du sett Ahab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid. Men i hans sønns tid vil jeg la ulykken komme over hans hus.»

2. Kong. 2. 3

Profetdisiplene i Betel kom ut til Elisja og sa til ham: «Vet du at HERREN i dag vil ta din mester bort og løfte ham opp?» Han svarte. «Jeg vet det. Ti bare stille!»

Salme 62. 2, 6-7

Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse.  v.6-7 Bare hos Gud skal jeg være stille, fra ham kommer mitt håp. Bare ham er min klippe og min frelse og mitt vern, jeg skal ikke vakle

Esek. 24. 15-27

PROFETENS SORG.  HERRENS ord kom til meg: Mennesket, se, med et slag tar jeg fra deg det som gir øynene dine glede. Men sørg ikke, gråt ikke og fell ingen tårer! Du skal sukke i stillhet, men du skal ikke holde sørgetid over de døde. Bind turbanen på deg og ta sandaler på føttene! Skjul ikke skjegget, og spis ikke brødet folk kommer med!…

Mark. 4. 35-41

JESUS STILLER STORMEN.  v.39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: «Stille! Vær rolig!» Vinden la seg og det ble blikk stille …