Velg en side

Apg. 18. 27-28

Da han (Apollos) ønsket å reise til Akaia, oppmuntret brødrene ham og skrev til disiplene at de måtte ta imot ham. Han kom dit og ble ved Guds nåde til stor hjelp for dem som hadde kommet til tro. For han satte jødene ettertrykkelig på plass når han i åpnet ordskifte beviste ut i fra skriftene at Jesus er Messias.