Velg en side

2. Mos. 35.30-36.7

HÅNDVERKERNE FÅR OPPDRAGET.  35.30-31 Moses sa til israelittene: Se, HERREN har valgt ut Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn, fra Judas stamme. Han har fylt ham med Guds Ånd, med visdom, innsikt og kunnskap, og med dyktighet i alle slags håndverksarbeid …

Matt. 28. 16-20

MISJONSBEFALINGEN.  Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt at han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til mine disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Mark. 16. 15-18

DISIPLENES OPPDRAG.  Og han sa til dem: «Gå ut i verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Luk. 24. 44-53

OPPDRAG OG AVSKJED.  v. 50-51 Så førte han (Jesus) dem (disiplene) ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen

Luk. 24. 44-53

OPPDRAG OG AVSKJED.  v.45 Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene…  v.48 Dere er vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye»…

Joh. 10. 1-10, 11-21, 22-42

JEG ER PORTEN.  v.10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. DEN GODE GJETEREN.  v.17-18 Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. JESUS ER GUDS SØNN.  v.27-28 Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd…  v.30 Jeg og Far er ett»