Velg en side

Jes. 40. 15, 17

Se, folkeslagene er som en dråpe i et spann, som et støvkorn på vektskålen blir de regnet. Se, fjerne kyster veier han som støv.  v.17 Alle folkeslag er ingenting for ham, som et tomt ingenting regner han dem

Jes. 46. 6

De øser ut gull fra pungen og veier opp sølv på vekt. De leier en gullsmed som lager en gud, så bøyer de seg ned og tilber den…

Esek. 45. 9-17

RETT MÅL OG RETT OFFER.  v.10 Bruk riktige vektskåler og rett efa og bat! En efa og en bat skal ha samme mål, slik at en bat og en efa er tidelen av homer…

Dan. 5.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN.  v.5 I samme øyeblikk kom fingrene av en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Kongen så hånden som skrev…  v.24-28 Derfor ble denne hånden sendt fra ham og denne skriften skrevet. Dette er det som ble skrevet: mene, mene, tekel ufarsin. Og dette er tydningen av ordene: Mene – talt. Gud har talt ditt kongedømmes dager og gjort slutt på det. Tekel – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. Peres – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og persene»

Am. 8. 4-8

DOM OVER UÆRLIG HANDEL.  Hør dette, dere som tråkker fattige ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet! Dere sier: «Nå er nymånefesten over, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornsalget? Da gjør vi målet for lite og prisen for høy og fusker med falske vekter. Da kjøper vi småkårsfolk for penger, en fattig for et par sandaler, og selger avfallskorn!»…

Sak. 5. 5-11

SJUENDE SYN: KVINNEN I EFA-MÅLET.  v.6 Jeg sa: «Hva er dette?» Han svarte: «Det er efa-målet som nærmer seg…