Velg en side

2. Mos. 13. 21-22

Og HERREN gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem. Slik kunne de gå videre både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen og ildstøtten om natten.

Salme 95. 6-7

Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for HERREN, vår skaper! For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hånd. Ville dere bare høre hans røst i dag!

Jer. 23. 1-4

HERREN SETTER INN NYE GJETERE.  Ve de gjeterne som gjeter vill og sprer sauene jeg har på beite, sier HERREN. Derfor sier HERREN, Israels Gud, om de gjeterne som gjeterne som gjeter folket mitt: Dere har spredt sauene mine og drevet dem bort. Dere har ikke tatt vare på dem. Nå skal jeg ta meg av dere for det onde dere har gjort, sier HERREN…

Esek. 34.

DE DÅRLIGE GJETERNE OG DEN GODE.  HERRENS ord kom til meg: Menneske, tal profetord mot Israels gjetere! Tal profetord og si til dem: Så sier HERREN GUD: Ve Israels gjetere som bare gjeter seg selv! Er det ikke sauene de skal gjete?  v.8c Gjeterne mine spurte ikke etter sauene. De gjette seg selv, ikke sauene mine.  v.10 Så sier HERREN GUD: Se, jeg kommer mot gjeterne og krever dem til regnskap for sauene mine…  v.11 Så sier HERREN GUD: Se, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem…  v.15-16 Jeg vil gjete sauene mine og la dem hvile, sier HERREN Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde, styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rett vis.  v.31 Dere er sauene mine, flokken som jeg gjeter. Dere er mennesker, jeg er deres Gud, sier HERREN GUD.

Sak. 11. 4-17

DE TO GJETERNE OG DE TO STAVENE.  v.17 Ve min dårlige gjeter som forlater flokken! Sverd mot hans arm, mot hans høyre øye! Armen skal visne, høyre øye bindes.

Matt. 2. 1-12

VISMENNENE HYLLER JESUS.  v.6 Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda. For fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.  v.11 De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra     

Matt. 9. 36-38

Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»

Matt. 15. 1-20

MENNESKEBUD OG GUDS BUD.  v.14 Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta»

Apg. 20. 28-29

Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den Hellige Ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken

Ef. 4. 11-12, 15-16

Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp…   v.15-16 Men vi skal være tro mot sannheten og i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham ble hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

1. Pet. 2. 24-25

På sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort i fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår ble dere helbredet. Dere var lik sauer som hadde gått seg vill, men nå har dere vendt om til ham som er hyrde og tilsynsmann for deres sjeler.

1. Pet. 5. 1-11

MENIGHETEN OG HYRDENE.  v.2-4 Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet. Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierkrans som aldri visner