Velg en side

JESUS BLIR FØDT.  v.17-18 Da de fikk se ham, fortalt de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte

Relaterte temaer