TÅRNET I BABEL.  Hele jorden hadde samme språk og samme ord.  v.4 Og de sa. “Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og skaffe oss et navn så vi ikke blir spredt ut over hele jorden!”…   v.6-9 HERREN sa: “Se, de er ett folk, og et språk har de alle. Og dette er det første de gjør! Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Kom la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre! Så spredte HERREN dem derfra ut over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de den Babel, for der forvirret HERREN hele jordens språk. Og derfra spredte HERREN dem ut over hele jorden.

Relaterte temaer